Naar hoofdinhoud (druk op Enter)
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 1

verbinden in zorg

Zorgnet-Icuro speelt een actieve rol in het uitwisselen van kennis, ideeën en goede praktijken in de zorg. Met het magazine Zorgwijzer brengen ze interviews, reportages, opinies en getuigenissen uit allerlei invalshoeken. Het doel van het magazine is om te verbinden en wat leeft in de zorgsector in tekst en beeld te brengen.

Binnen de vernieuwde huisstijl kreeg het magazine een grondige make-over, met nummer 100 als primeur. Een nieuwe vormgeving die ruimte geeft voor kennis van zaken, sterke fotografie en onverbloemde opinies.

Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 2
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 3 Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 4 Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 5
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 6
Geen heroïsche verhalen of grote emoties. Wel de stille eenvoud en kracht van honderden zorgrelaties.
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 7
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 8

10 mensen, 10 decennia

In deze bijzondere uitgave brengen tien mensen hun warm zorgverhaal. Samen staan ze symbool voor 100 levensjaren. Patiënten en cliënten uit elke leeftijdsgroep vertellen openhartig hun verhaal, samen met de zorgverleners die achter hen staan.

Een oprechte en serieus aangrijpende inkijk in de zorgsector, ontroerend echt in beeld gebracht door fotograaf Károly Effenberger, waar wij dankbaar mee vorm mochten aan geven.

Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 9
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 12 Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 11 Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 10
Studio Engarde Zorgnet icuro zorgwijzer 13